WEESALSWATER.NL

Leren luisteren naar je lijf

Teamcoaching

Wat is Teamcoaching?

Teamcoaching legt de onderlinge interactie en (in-) effectieve  patronen bloot en stimuleert het eigenaarschap van het team. Daardoor wordt inzichtelijk hoe men met elkaar een situatie in stand houdt die verdere ontwikkeling tegen gaat. Met dat inzicht en nieuw geoefende communicatievaardigheden kan het team oude patronen doorbreken. Dat brengt hogere prestaties, betere sfeer en een optimale samenwerking van verschillende talenten.

Wanneer en waarom?

  • Je wilt het vertrouwen en de veiligheid in het team vergroten
  • Je team zegt ja, maar doet nee
  • Je bouwt een nieuw team op en wil de neuzen dezelfde kant op
  • Er is (te) weinig zelfstandigheid in het team
  • Je team heeft last van werkdruk
  • Er dreigt (langdurige) ziekte in je team
  • Je team wisselt weinig kennis uit, ieder werkt meer voor zich
  • Er is veel ‘gedoe’ en er zijn subgroepjes met onenigheid

Of: De sfeer is goed, maar je wilt blijven leren en het optimale halen uit de samenwerking

 

Werkwijze

Eerst vindt een gesprek met de leidinggevende van het team plaats. Wat zijn de wensen, waar liggen pijnpunten.

Daarna volgt een kennismaking met een deel van het team, afhankelijk van de situatie kies ik voor individuele gesprekken of een eenvoudige vragenlijst die door ieder per mail beantwoord kan worden.

Vervolgens maak ik een plan en spreek data af met de leidinggevende waar iedereen bij kan zijn. Dit laatste is heel belangrijk, dat iedereen erbij is, want iedereen heeft zijn bijdrage aan het team, al dan niet actief.

Er worden minimaal 4, maximaal 6 sessies van een dagdeel gepland. Minimaal 3 uur per sessie en voor de eerste keer is er 4 uur (!) nodig. Dit vergt nogal wat van de organisatie, maar levert heel veel op.

De inhoud van de eerste sessie (en vaak ook de volgende sessies) spreek ik met de leidinggevende vooraf kort door. In de eerste (twee) sessies moet de meetlat en de coachvraag van het team zijn bepaald. Wat zijn de ambities en waar loopt het team nu tegenaan? Dit is nodig voor het zien van vooruitgang maar ook het nemen van verantwoordelijkheid van het team. Aan het eind heeft het team wezenlijke stappen gemaakt in de ontwikkeling: beter communiceren, betere sfeer, heldere afspraken en een groter team-gevoel.

 

Wat houdt het in?

Tijdens een sessie van 3 (of 4) uur werk ik afwisselend met structuur en met de ‘onderstroom’, dat wil zeggen de afspraken in de organisatie en de stroom van gedrag en gevoel dat vaak niet benoemd wordt. We bepalen in welke ‘fase’ van ontwikkeling het team zich bevindt, wat de doelen zijn en waar het team tegenaan loopt om die te bereiken.

Soms is er zoveel onrust dat het nodig is daar eerst aandacht aan te besteden. Er is bijvoorbeeld net een wisseling van mensen geweest, een overlijden, of een conflict, noem maar op. Door een zo veilig mogelijke omgeving te maken kunnen mensen open staan om te leren van elkaar.

Het gedrag van de groep tijdens de bijeenkomst geeft mij informatie over de samenwerking en hier reageer ik op, vaak in het moment. Daarnaast gaat het team aan de slag met afspraken: Vaststellen van het teamdoel, als dat er nog niet is. Vaststellen van de rollen en mogelijke afspraken. Hoe verder het team zich ontwikkelt (heeft), hoe meer openheid en kracht er is om ieders talenten en valkuilen duidelijker te leren kennen en elkaar daarin te kunnen aanvullen. Er ontstaat een echt team, dat zich op elkaar afstemt en in prettige samenwerking tot hogere prestaties komt.

 

Vorige Bericht

© 2024 WEESALSWATER.NL

Thema door Anders Norén