WEESALSWATER.NL

Leren luisteren naar je lijf

groepen

Een veilige sfeer en de kracht van gezamenlijke aandacht ervaren. Dat werkt goed met teams en ook met een groep die elkaar nog niet kent. Ik help mensen zich veilig voelen om zichzelf te kunnen uiten. Zo ontstaat leren van en met elkaar. Wat ik o.a. doe:

 • (Team)coaching
 • Teambuilding, (multidisciplinair en multicultureel)
 • Intervisie begeleidin
 • Workshops work/life Balance
 • Trainingen in effectieve Communicatie
 • Conflicthantering in relaties
 • Groepsretraites 

Over Teamcoaching

Teamcoaching legt de onderlinge interactie en (ineffectieve) patronen bloot en stimuleert het eigenaarschap van het team. Daardoor wordt inzichtelijk hoe men met elkaar een situatie in stand houdt die verdere ontwikkeling tegen gaat. Met dat inzicht en nieuw geoefende communicatievaardigheden kan het team oude patronen doorbreken. Dat brengt hogere prestaties, betere sfeer en een optimale samenwerking van verschillende talenten.

Wanneer kan je Teamcoaching inzetten?

 • Je wilt het vertrouwen en de veiligheid in het team vergroten
 • Je team zegt ja, maar doet nee
 • Je bouwt een nieuw team op en wil de neuzen dezelfde kant op
 • Er is (te) weinig zelfstandigheid in het team
 • Je team heeft last van werkdruk
 • Er dreigt (langdurige) ziekte in je team
 • Je team wisselt weinig kennis uit, ieder werkt meer voor zich
 • Er is veel ‘gedoe’ en er zijn subgroepjes met onenigheid

Of: De sfeer is goed, maar je wilt het optimale halen uit de samenwerking

Werkwijze

Eerst vindt een gesprek met de leidinggevende van het team plaats. Wat zijn de wensen, waar liggen pijnpunten. Het doel is om elkaar te leren kennen en een beide een beeld te vormen van elkaar: wat is de situatie en wat betekent teamcoaching. Alleen bij vertrouwen en wanneer teamcoaching effecten kan opleveren, gaan we verder.

Daarna volgt een kennismaking met een deel van het team.

Vervolgens maak ik een plan en spreek data af met de leidinggevende waar iedereen bij kan zijn. Dit laatste is heel belangrijk, dat iedereen erbij is, want iedereen heeft zijn bijdrage aan het team, al dan niet actief.

Er worden minimaal 4, maximaal 6 sessies van een dagdeel gepland. Minimaal 3 uur per sessie en voor de eerste keer is er 4 uur (!) nodig. Dit vergt nogal wat van de organisatie.

De inhoud van de eerste sessie (en vaak ook de volgende sessies) spreek ik met de leidinggevende vooraf kort door. In de eerste (twee) sessies moet de meetlat en de coachvraag van het team zijn bepaald. Wat zijn de ambities en waar loopt het team nu tegenaan? Dit is nodig voor het zien van vooruitgang maar ook het nemen van verantwoordelijkheid van het team. Aan het eind heeft het team wezenlijke stappen gemaakt in de ontwikkeling: beter communiceren, betere sfeer, heldere afspraken en een groter team-gevoel.

Wat houdt het in?

Tijdens een sessie van 3 (of 4) uur werk ik afwisselend met structuur en met de ‘onderstroom’, dat wil zeggen de afspraken in de organisatie en de stroom van gedrag en gevoel dat vaak niet benoemd wordt. We bepalen in welke ‘fase’ van ontwikkeling het team zich bevindt, wat de doelen zijn en waar het team tegenaan loopt om die te bereiken.

Soms is er zoveel onrust dat het nodig is daar eerst aandacht aan te besteden. Er is bijvoorbeeld net een wisseling van mensen geweest, een overlijden, of een conflict, noem maar op. Ik creëer een zo veilig mogelijke omgeving, waarin mensen open staan om te leren van elkaar.

Het gedrag van de groep tijdens de bijeenkomst geeft mij informatie over de samenwerking en hier reflecteer ik op. Daarnaast gaat het team aan de slag met afspraken: Vaststellen van het teamdoel, als dat er nog niet is. Vaststellen van de rollen en mogelijke afspraken.

Aan het begin van elke bijeenkomst wordt weer gestart met het geformuleerde doel van het team. Aan het eind van elke bijeenkomst wordt er gekeken welk gedrag helpend en welk gedrag niet helpend was. Zo ontstaat meer verbondenheid, leert het team steeds beter effectief communiceren, en daardoor productief verschillen inbrengen en van elkaar leren.

© 2024 WEESALSWATER.NL

Thema door Anders Norén